Privacy


Alle persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft worden opgeslagen in de bestanden van Asterra. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om u zo goed mogelijk te adviseren en te informeren over uw lopende bestelling. U ontvangt van ons alleen informatie over aanbiedingen en ander nieuws, als u zelf aangegeven hebt dit te willen ontvangen. Onder geen enkele voorwaarde verstrekken wij gegevens aan derden.